Правилно почистване на септичните ями

New Sewerage Installation

Под септична яма се разбира опростено по конструкция съоръжение за механично почистване на малки количества битови и фекални отпадни води. По пътя на аеробното разграждане на органичните вещества се отделят неразтворимите замърсители с последващо анаеробно разграждане и натрупване на утайка по дъното. Конструктивно септичните ями са различни по конфигурация и обем на шахтата, състояща се от една или повече камери. Те могат да бъдат направени от различни материали, например от стомана, тухли, желязобетон, и се разполагат под земята.

Септичните ями се изграждат в този случай, в който няма възможност за включване в централна канализационна мрежа. Това обикновено са крайградски зони, вили и бунгала, разположени в селски местности.

В подземните шахти по канализационния тръбопровод постъпват битови отпадъци и фекални маси, които с отпадните води преминават през камерите на съоръжението и не повече от ден падат на дъното. След това те са подложени на разграждане чрез микробиологични процеси под въздействието на активни анаеробни бактерии в продължение от 6 до 12 месеца и вследствие на това се образува утайката. Отпадъчните води, причистени вече, постъпват във филтриращия кладенец и чрез отводнителната система отиват в почвата. Периодически е необходимо почистване на септичните ями от натрупаната утайка.

Почистване на септичните ями трябва да се прави поне веднъж в годината. При това трябва да се оставят най-малко 20 % от утайката за първоначално зареждане с активни анаеробни бактерии, необходими за разграждането на новопостъпилите отпадъчни води. Ако в конструкцията на септичната яма са предвидени утаечни тръби, то утайката се отделя по самотек по съответните утаечни тръби под действието на някакъв хидростатичен напор. В противен случай утайката се изпомпва със специални машини,снабдени с мощни вакумпомпи.

Когато канализационният канал е с по-голяма дължина трябва да се предвиди допълнителна шахта с люк, за да може да се направи почистване на септичните ями при някакво плътно запушване.

Своевременно проведената профилактична диагностика на тръбопровода и извършеното почистване на септичните ями съдействат да се избегнат скъпите ремонти.

Най-лесният начин за почистване на септичните ями е автоматизираното отделяне на активната утайка и механичната от дъното на камерите. Този метод е възможен в случаите когато в конструкцията на септичната яма са предвидени резервоари за съхранение, в които в процеса на почистване на отпадните води се вкарват нежелателни примеси с помощта на специални филтри и помпи. Почистването в случая се свежда само до подмяна на пълния резервоар с празен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>