Септични ями – ползване и почистване

kanalitПри благоприятни почвени условия ( песъкливи, леки черноземни ) и дълбоки подпочвени води, отдалечен водоем – за събиране на отпадъчните води най-целесъобразно е да се използват септичните ями.

Септичните ями са подземни шахти, състоящи се от няколко камери и служат за събиране на малки количества отпадни води. Задачата им е да отделят течността с разтворими частици от неразтворимата фракция и да разложат органичните замърсявания с помощта на анаеробните бактерии, които винаги присъстват в мръсотиите.

Един от методите за почистване на септични ями е биологичният. Той може да бъде аеробен и анаеробен в зависимост от преобладаващите бактерии ( аеробни или анаеробни ).

В новата септична яма трябва да се създадат условия за бързото развитие на микрофлората, която осъществява анаеробното разграждане на замърсителите. За заселването на необходимите микроорганизми след около две седмици от началото на ползване на ямата се препоръча да се вкара от действаща яма стара утайка. Без да се внесе отвън микрофлора, нормалния процес на почистване на септичните ями не може да се извърши. Става въпрос за бактерии за септични ями.

Когато е приложен биологичния метод за почистване на септични ями трябва през 5 – 6 години да се почиства утайката от дъното.

За почистване на септични ями от долните отлагания (утайката) обикновено се използва специална машина с вакуумпомпа с голяма мощност. Машината с мощна помпа изсмуква гъстата утайка от дъното на ямата в своята цистерна. За да не се прекъсне процесът на биологичното чистене в ямата се оставя около 15 – 20 % утайка от определения за нея обем.

В ямата не трябва да попада твърда хартия, кърпи, тампони, уплътнители, опаковъчно фолио, растителни отпадъци – всичко, което се разлага бавно.

При разлагане на замърсяванията в ямата се образуват токсични газове – въглероден двуокис, метан, сероводород. Газовете от септичната яма се отделят чрез естествената вентилация на канализацията.

Даже след изпразване в ямата могат да останат в опасна за човека концентрация опасни газове. Те са по-тежки от въздуха и известно количество от тях се съдържат в утайката на дъното на ямата.

Естествената вентилация често не може да намали концентрацията на тези газове до безопасно ниво.

Ако се налага при почистване на септични ями да се влиза в някоя от тях, трябва да се вземат всички мерки за безопасност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>