Press ESC to close

5 причини да отдадете къща под наем, докато продадете

Основната причина продавачите на къщи да не ги дават под наем е страхът от влошаване на къщата, мебелите и оборудването. В резултат на това, една къща под наем в София, може да стои бездействаща няколко месеца или години, вместо да генерира доход. Това не е най-доброто решение, особено в региони като столицата.

Експертите от Unique Estates –www.ues.bg посочиха 5 причини, поради които трябва да отдадете къща под наем, докато се опитвате да я продадете. Тези причини са от значение, както за скъпите къщи, така и за къщи на достъпни цени.

1. Недвижимите имоти трябва да работят

Можете да печелите, като отдавате къщата под наем. Така, според компанията собствениците, които наемат скъпи къщи в предградията, каквито са и добрите имоти – къща под наем в София получават, около 7% от стойността на недвижимите имоти за година. В зависимост от класа на къщата и региона, числата варират, но са сравними с тази стойност.

2. Недвижимите имоти трябва да „живеят“

Ако една къща е празна, тя губи по качество и „характера“ си. Ако хората живеят в къща, нейното състояние и микроклимат се поддържат естествено.

3. Наемът подпомага продажбите

Хората, които наемат къща за дълго време, свикват с мястото, съседите, инфраструктурата и в резултат на това, често се договарят за покупка. 20-25% от крайградските имоти (според данни за „високия“ сегмент на района на София) впоследствие се купуват от техните наематели.

4. Наемът е допълнителна безплатна реклама

Ако отдадете къща под наем в София, вие й правите безплатна реклама и разширявате кръга от потенциални купувачи. Наемателите приемат гости, показват им къщата и парцела, разказват за това на свои роднини, приятели и колеги. Така може да се появи заинтересован потенциален купувач.

5. Наемането е цивилизовано и безопасно.

Подпишете договор за наем и вземете гаранционен депозит, който ще покрие разходите, ако мебелите, оборудването се влошат, сметките за комунални услуги не се плащат и т.н.