пералня с транспортни дефекти
Ползите от закупуване на пералня с транспортни дефекти

Закупуването на пералня с транспортни дефекти може да бъде рисковано решение, но също така може да предложи награди по отношение на спестяване на разходи и наличност. Транспортни дефекти могат да…

PVC дограма – плюсове

PVC дограмата Ви дава много добра изолация около рамката си. ПВЦ дограмата ни помага през зимата да запазим студеното отвън и обратно на това, през лятото. Това е много важно…

Предимства на PVC дограмата

Ако усещате повея на зимата или топлия летен бриз, значи е време да подмените старата дограма. Мнозина се скъпят, защото това не е съвсем евтино, но все пак от монтирането…

Септични ями – ползване и почистване

При благоприятни почвени условия ( песъкливи, леки черноземни ) и дълбоки подпочвени води, отдалечен водоем – за събиране на отпадъчните води най-целесъобразно е да се използват септичните ями. Септичните ями…

Какво е характерно за съвременната pvc дограма?

Нека да започнем днешната тема с това, какви са основните отличия на наистина качествената pvc дограма. Само те са истинска гаранция, че ще се радвате на комфорт, топлина и уют…

Правилно почистване на септичните ями

Под септична яма се разбира опростено по конструкция съоръжение за механично почистване на малки количества битови и фекални отпадни води. По пътя на аеробното разграждане на органичните вещества се отделят…

Наемане складове под наем

Наемането на складове под наем, както и на каквото и да е друго недвижимо имущество, може да бъде обект на мошеничество. За да не се попадне в лапите на някои…

Използване на фунгицидите

Последните десетилетия се наблюдава небивал растеж на вирусни, бактериални, гъбни заболявания по всички културни растения. Бактериалните и вирусните болести практически трудно се поддават на лечение. С гъбните заболявания ( струпясване,…

Камакът в банята

Както знаете, пазара  на довършителни и строителни материали продължава да расте и да се развива като кризата изобщо не му влияе. И дори сега лесно да се намерят много интересни,…

ЕСКО договор – нов тип договор

ЕСКО договорът ( договор с гарантиран резултат ) предполага изпълнение на пълен комплекс от дейности по внедряване на енергоспестяващи технологии за повишаване на енергийната ефективност. Възнагражденията за привлечените финансови средства…