Септични ями – ползване и почистване

Септични ями – ползване и почистване

При благоприятни почвени условия ( песъкливи, леки черноземни ) и дълбоки подпочвени води, отдалечен водоем – за събиране на отпадъчните води най-целесъобразно е да се използват септичните ями. Септичните ями…

Read more


Правилно почистване на септичните ями

Правилно почистване на септичните ями

Под септична яма се разбира опростено по конструкция съоръжение за механично почистване на малки количества битови и фекални отпадни води. По пътя на аеробното разграждане на органичните вещества се отделят…

Read more


Използване на фунгицидите

Използване на фунгицидите

Последните десетилетия се наблюдава небивал растеж на вирусни, бактериални, гъбни заболявания по всички културни растения. Бактериалните и вирусните болести практически трудно се поддават на лечение. С гъбните заболявания ( струпясване,…

Read more


ЕСКО договор – нов тип договор

ЕСКО договор – нов тип договор

ЕСКО договорът ( договор с гарантиран резултат ) предполага изпълнение на пълен комплекс от дейности по внедряване на енергоспестяващи технологии за повишаване на енергийната ефективност. Възнагражденията за привлечените финансови средства…

Read more

Кола под наем – най-удобния транспорт

Кола под наем – най-удобния транспорт

Всеки път, когато планираме пътуване, най-важният ни приоритет е по време на него да усетим почивката, забавлението, хармонията и разнообразието. Животът ни е прекалено натоварен. Едва ли има човек, който…

Read more